سهامدار محترم :





راهنماي استفاده

لطفا فيلد هاي موردنياز را كامل كرده و روي كليد ارسال اطلاعات كليك كنيد.

ورود به سامانه 1394/05/09

لطفا در صورت نياز به اصلاح اطلاعات سهام داران ، اطلاعات اصلاح شده را به صورت فايل الكترونيكي يا لوح فشرده به سازمان خصوصي سازي ارسال نماييد.

سهامدار گرامي


اطلاعات مورد نظر در سامانه موجود نمي باشد.

لطفا صحت اطلاعات وارد شده را بررسي كرده و مجددا اقدام به استعلام نماييد.


براي دريافت نام كاربري و كلمه عبور شخصي خود ، با شركت سهم دهنده تماس بگيريد.


با تشكر از مراجعه شما به اين سامانه